Zuurstof (O2) Toediener

Leer om op een effectieve en veilige manier 100% zuurstof toe te dienen bij duik-ongevallen, bij een of meerdere personen tegelijk, die al dan niet zelfstandig ademen.

Legaal gezien is deze opleiding verplicht om iemand 100% te mogen toedienen, en in sommige verplicht om te mogen werken in de duikindustrie.

Door het toedienen van 100% zuurstof heeft het slachtoffer meer kans op herstel, doordat stikstof eerder en beter wordt uitgewassen.

Zodoende krijgen vitale delen weer de beschikking over meer zuurstof.

Dit brevet is 2 jaar geldig

Ook is deze opleiding een verplicht nummer voor de rescue-, divemaster– en instructeurs cursus.

Inhoud

 • Werking ademhalingssysteem
 • Het verschil tussen in- en uitgeademde lucht te beschrijven
 • De functie van de kleine- en de grote bloedsomloop
 • De functies van het zuurstof in het bloed
 • Reden toedienen van zuurstof
 • Decompressieziekte & long ongevallen
 • Vormen van verdrinkingen
 • Soorten zuurstofsystemen  en maskers
 • Zuurstofsystemen monteren en demonteren

Voorwaarden

 • Minimumleeftijd 12 jaar;
 • Medical Trained brevet of equivalent;
 • Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid
  • (bij minderjarigen ondertekend door ouders of voogd)

Cursusschema

09:00 Administratie en theorie
11:00 Lunchpauze
13:00 Praktijk sessies
15:00 Eindexamen

BOEK NU    Cursusprijs: 4,000 THB

Inbegrepen

 • Leerboek & brevet
 • 1 kalenderjaar I.D.D lidmaatschap & duikverzekering